کیانا شریفی

کیانا شریفی

مدیر عامل

قابلیت زمانبندی پست ها برای من بسیار کارآمد است و من  میتوانم پست ها را دقیقا در همان تاریخ و زمان تنظیم شده مشاهده کنم و این عالی است.

بازگشت